پس از خرید، کد خرید رایگان برای شما صادر میشود که با آن میتوانید مادام العمر افزونه خرید نمایید و روی سایت‌های خود استفاده نمایید.